"Magic Tin" w mediach - część 2.

PBS Polska w mediach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym nt trendów w opakowaniach reklamowych wykonanych z metalu, pracownika firmy - Sławomira Żurka. Czasopismo "Opakowanie" 04/2011.